Liever bellen?
053-4817900
Privacybepaling

Je kunt erop rekenen dat alle informatie die de wijkteammedewerker ontvangt vertrouwelijk wordt behandeld. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en moeten zich houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat wij gegevens over jou niet aan anderen mogen geven zonder jouw toestemming. 

SMD en Wijkteams Enschede houden zich aan de wet en de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling  die ons verplichten om als professionals actie te ondernemen wanneer wij op de hoogte zijn van huiselijk geweld en andere mogelijke bedreigingen. In dat soort situaties zijn wij verplicht om, eventueel ook zonder jouw toestemming, informatie te delen met relevante derden.

Digitaal dossier

De gegevens worden bewaard in een digitaal dossier. Je hebt het recht om dit dossier in te zien. Twee jaar na afsluiting van de hulpverlening word je dossier vernietigd.