Liever bellen?
0800 2000

Tips voor de omgeving:

 • Nooit de loverboy afkraken, hij is haar identiteit geworden 
 • Geduld tonen en ruimte geven om zelf te laten beslissen
 • Terugkeer altijd mogelijk laten – geen hoge drempels want er komt een moment van bezinning
 • Praat en accepteer het ook als ze dit niet wil. Schaamte, angst en onzekerheid spelen vaak een grote rol
 • Contact zoeken– niet nalopen, wel iets laten horen (bijv. mail of kaartje)
 • Consequent blijven – durf ook grenzen te stellen. Ongeacht de situatie is niet alles mogelijk
 • Geen verwijten, ze weet dat ze vaak fout is maar ook emotioneel gebonden
 • Begrip en respect tonen, ook al keur je alles af wat zij gedaan heeft. Zie de mens, niet de daad
 • Vergeving 
 • Rekening houden met wisselende stemmingen en tegenstrijdige beslissingen
 • Houdt rekening met represailles van daderzijde
 • Probeer niet de loverboy te intimideren, bedreigen of op eigen houtje onderzoek in te stellen
 • Ga nooit op eigen initiatief hulpverlening bieden, maar neem contact op met STOPUITBUITING.nu
 • Werk zoveel mogelijk samen met politie en hulpverlening – zij kunnen het beste ondersteunen en veiligheid bieden