Is er nú crisis? Bel:
0800 2000
Veelgestelde vragen
vragen_groot_blauw.png
Over deze site
Waarom is Onlinehulpenschede.nl er?


Waarom is Onlinehulpenschede.nl er?

Het gebruik van internet is inmiddels niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Tegenwoordig zijn veel zaken online te regelen. Nieuwe technische ontwikkelingen maken het ook mogelijk om online hulpverlening te krijgen.

Onlinehulpenschede.nl is ontwikkeld als regulier aanbod van Stichting Maatschappelijke Dienstverlening. Omdat deelnemers deze hulpvorm in hun eigen tijd en eigen plaats kunnen uitvoeren, is de drempel om hulp te aanvaarden veel lager. Op deze manier krijgt een breder publiek de mogelijkheid hulp in te roepen van het wijkteam. Het online hulptraject wordt uitgevoerd door ervaren wijkcoaches binnen het cliëntenplatform Jouw Omgeving.

Voor wie is onlinehulpenschede.nl bedoeld?


Voor wie is onlinehulpenschede.nl bedoeld?

Onlinehulpenschede.nl is er voor alle inwoners van Enschede, jong en oud, met een ondersteuningsvraag. Je kunt van allerlei informatie over verschillende thema's op deze website vinden en wellicht wordt je vraag dan al beantwoord. Als het antwoord op je vraag er niet tussen staat, neem dan contact met ons op.

Wie beheert de informatie op deze site?


Wie beheert de informatie op deze site?

De informatie op deze website wordt up-to-date gehouden door de websiteredactie. Er zijn enkele wijkcoaches en andere medewerkers van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening betrokken bij de redactie. De redactie heeft structurele overleggen waarin nieuwe ontwikkelingen besproken worden en zo nodig verwerkt worden in de informatie op deze website.

Advies en hulp
Met welke vragen kan ik bij jullie terecht?


Met welke vragen kan ik bij jullie terecht?

Je kunt met allerlei ondersteuningsvragen bij ons terecht, zie de thema's. Wij zijn er voor alle mensen van alle leeftijden. Als we zelf de vraag niet kunnen beantwoorden, dan kijken we wie hier wel een antwoord op heeft. 

Moet ik voor advies of hulp betalen?


Moet ik voor advies of hulp betalen?

Advies en hulp door Wijkteams Enschede is gratis.

Ik heb al contact met een wijkcoach. Kan ik me aanmelden voor online hulp van dezelfde coach?


Ik heb al contact met een wijkcoach. Kan ik me aanmelden voor online hulp van dezelfde coach?

Team Online bestaat uit een vaste groep wijkcoaches die zich gespecialiseerd hebben in het bieden van een online hulpverleningstraject. Zij zijn hiervoor geschoold. Als de wijkcoach met wie jij contact hebt geen onderdeel uitmaakt van Team Online en je wilt wel online hulp ontvangen, dan kun je met jouw eigen wijkcoach overleggen of de hulp overgenomen kan worden door een wijkcoach die online hulp uitvoert. Schroom niet om dit te overleggen.

Over de wijkcoaches
Blijft wat ik jullie vertel vertrouwelijk?


Blijft wat ik jullie vertel vertrouwelijk?

Wijkcoaches hebben een geheimhoudingsplicht en dit beschermt je privacy. Je gegevens verwerken we volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. We houden ons aan de wet en de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode verplicht ons om als professional wel actie te ondernemen als wij op de hoogte zijn van huiselijk geweld en andere mogelijke dreiging. In dergelijke gevallen zijn wij verplicht, ook evt. zonder jouw toestemming, informatie te delen met relevante derden.

Indien je gebruik maakt van Online hulp, dan kan alleen jij en de betrokken wijkcoach dit dossier inzien of aanpassen in Jouw Omgeving. Alleen jij kunt mensen toevoegen aan je dossier. 

Eventueel kun je anoniem je vraag stellen.

Ik heb een klacht, waar kan ik terecht?


Ik heb een klacht, waar kan ik terecht?

We horen graag of je tevreden of ontevreden bent. Op deze manier kunnen we onze hulp en dienstverlening verbeteren. Bespreek daarom eerst de klacht met je de persoon waarmee je contact hebt. Ben je niet tevreden hoe de klacht opgelost wordt, neem dan contact op met de leidinggevende van je contactpersoon. Wanneer ook het contact met de leidinggevende geen oplossing biedt, dan wordt de klacht voorgelegd aan de directeur van de SMD of de klacht wordt ingediend bij een onafhankelijke klachtcommissie.

Trainingen en cursussen
Geven jullie (online) trainingen of cursussen?


Geven jullie (online) trainingen of cursussen?

Bij de SMD worden verschillende trainingen en cursussen geven. Kijk voor meer info op deze link. Via Online hulp kun je een account krijgen van Jouw Omgeving. Hierin zitten zelfhulpmodules waarmee je aan de slag kunt.