Liever bellen?
053-4817900
Wonen
Meer informatie
thema_wonen.png

Een goede woonomgeving is belangrijk voor je welzijn en gezondheid.

thema_wonen.png

Soms heb je te maken met situaties waardoor je niet meer fijn of passend woont op de plek waar je nu woont door bijvoorbeeld woonoverlast. Het kan ook zijn dat je door jouw omstandigheden misschien (binnenkort) geen plek meer hebt om te wonen of dat je juist begeleiding nodig hebt om goed te kunnen wonen. Klik hiernaast voor meer informatie of kijk bij de veelgestelde vragen hieronder.

vragen_groot.png
Veelgestelde vragen over wonen
Ik wil graag een huurwoning in Enschede. Hoe regel ik dat?


Ik wil graag een huurwoning in Enschede. Hoe regel ik dat?
In Enschede zijn er meerdere organisaties die woonruimte verhuren. Je moet je inschrijven bij deze organisaties om in aanmerking te komen voor een woning. Elke organisatie heeft eigen regels met betrekking tot toewijzing van de woning, dit kun je vinden op de website van de organisatie. Veel organisaties werken met een lotingsysteem. Dit betekend dat je moet reageren op een woning en dat er geloot wordt onder de reacties wie in aanmerking komt voor deze woning. Veel en breed reageren is van belang als je snel een woning wilt vinden.

PIN-verklaring

Als je een bijstandsuitkering van de Participatiewet hebt, buiten de gemeente Enschede woont en je naar Enschede wilt verhuizen dan heb je een PIN (Project Instroom Nieuwe inwoners) verklaring nodig. Je kan een PIN-verklaring aanvragen bij de gemeente Enschede via 053-4817800. Een medewerker van de gemeente gaat dan met je in gesprek om te kijken of je in aanmerking komt voor deze verklaring. Woningbouwverenigingen vragen ook om deze verklaring.

Woningcorporaties

R.K. Woningstichting Ons Huis
Eeftinksweg 50
7541 WE Enschede
telefoon: 053 - 484 89 00
e-mail: onshuis@onshuis.com
Internet: www.onshuis.com

Woningcorporatie De Woonplaats
Wethouder Beversstraat 175
Postbus 23
7500 AA Enschede
telefoon: 0900 - 96 78 (lokaal tarief)
e-mail: info@de-woonplaats.nl
Internet: www.de-woonplaats.nl

Woningcorporatie Domijn
Boulevard 1945, 324a
7511 AJ Enschede
telefoon: 0900 - 335 03 35
e-mail: info@domijn.nl
Internet: www.domijn.nl

Jongerenhuisvesting

Stichting Jongerenhuisvesting Twente (SJHT)
Lasondersingel 178
7514 BX Enschede
telefoon: 053 - 480 17 40
e-mail: info@sjht.nl
Internet: www.sjht.nl

Seniorenhuisvesting

Woonzorg Nederland - Seniorenhuisvesting
Postbus 339
1180 AH Amstelveen
telefoon: Klantenservice lokaal tarief: 0900-1234 996. Zakelijk: 020-6662666
e-mail: klant@woonzorg.nl
Internet: www.woonzorg.nl

Studentenhuisvesting

Acasa Studentenhuisvesting
Campuslaan 99
7522 NE Enschede
telefoon: 053 - 489 40 00
e-mail: info@acasa.nl
Internet: www.acasa.nl

Student Union
Postadres: Bastille, kamer 332, Postbus 217, 7500 AG ENSCHEDE
Bezoekadres : Bastille, kamer 332, De Hems 20, 7522 NB ENSCHEDE
telefoon: 053 - 489 80 06
fax: 053 - 4984433
e-mail: studentunion@union.utwente.nl
algemene site: www.studentunion.utwente.nl
kamerbemiddelingssite: www.studentunion.utwente.nl/kamers


Ik heb ruzie met mijn buren. Wie kan mij helpen?


Ik heb ruzie met mijn buren. Wie kan mij helpen?
Vaak beginnen irritaties met een kleinigheid, zoals harde muziek, blaffende honden of rommel in het trappenhuis of het plantsoen. Als buren hierover niet met elkaar praten, kan dit uit de hand lopen. Buren krijgen ruzie en een situatie kan escaleren.

Tips

  • Probeer in een niet-verwijtende sfeer met elkaar te praten en tot afspraken te komen.
  • Luister goed naar elkaar.
  • Probeer helder te krijgen wat elkaars standpunten zijn en ga ervan uit dat de ander handelt vanuit een ander standpunt.
  • Geef elkaar de ruimte om het goed te maken.
  • Schakel buurtbemiddeling in als je er samen niet uitkomt, maar wel bereid bent om samen tot een oplossing te komen. De buurtbemiddelaars zijn onafhankelijk, kiezen geen partij en gaan vertrouwelijk om met de informatie. Buurtbemiddeling is alleen mogelijk tussen gelijkwaardige partijen. Dus niet tussen huurder en verhuurder.
  • Schakel de politie in als het uit de hand loopt, tel. 0900-8844. Bijvoorbeeld als er strafbare feiten worden gepleegd, zoals vernieling of mishandeling.

Ik heb problemen met mijn huishouding. Wie kan mij hiermee helpen?


Ik heb problemen met mijn huishouding. Wie kan mij hiermee helpen?

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) ondersteunen gemeenten inwoners bij het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en participeren in de maatschappij. Eén van de maatwerkvoorzieningen die hiervoor kan worden ingezet is de Ondersteuning bij het Huishouden (OH). De OH wordt ingezet als inwoners niet meer op eigen kracht of met behulp van hun sociale netwerk hun huis schoon en leefbaar kunnen houden. Huishoudelijke taken worden dan overgenomen door een helpende. Het resultaat: een schoon en leefbaar huis, wordt hiermee bereikt. Onder schoon en leefbaar huis wordt verstaan dat iedereen gebruik moet kunnen maken van een schone woonkamer, als slaapvertrek in gebruik zijnde ruimtes, de keuken, sanitaire ruimte en gang. Het huis dient zodanig schoon en leefbaar te zijn dat geen vervuiling plaatsvindt en zo een algemeen aanvaardbaar basisniveau van een schoon en leefbaar huis wordt gerealiseerd. Dit betekent niet dat alle woonruimten wekelijks schoongemaakt moeten worden. 

Ik moet verhuizen. Hoe pak ik dat aan?


Ik moet verhuizen. Hoe pak ik dat aan?
Een verhuizing naar of binnen Enschede moet je melden bij de gemeente Enschede. Dit kan maximaal vier weken voordat je verhuist tot maximaal vijf dagen na de verhuizing.
Schrijf je in bij de woningbouwverenigingen en reageer op woningen.


Toon meer vragen
wijkcoach_klein_man_paars.png
Staat je vraag er niet bij?
Vraag het wijkteam!
Stel een vraag

Vanwege vertrouwelijke informatie wordt onze reactie via Jouw Omgeving verstuurd. Je ontvangt per e-mail een link om je account te activeren. Er zijn geen kosten aan verbonden.

We gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om. Lees meer hierover in onze privacybepaling.
Bedankt voor je bericht. Je ontvangt binnen maximaal vier werkdagen een reactie van ons.