Liever bellen?
0800 2000

Als mantelzorger wil je graag weten waar je terecht kunt voor informatie en vragen over geld- en regelzaken. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat je geldzaken goed geregeld hebt, mocht er met jou als mantelzorger iets gebeuren of met de zorgvrager. Of dat je weet welke vergoedingen je kunt aanvragen. Hieronder staan een aantal thema's uitgelegd waar je aan kunt denken.

Zorgverzekering

Een aantal zorgverzekeraars bieden vergoedingen voor mantelzorgers bijvoorbeeld voor vervangende zorg, cursussen, therapieën of een zorghotel. Je kunt er soms ook een mantelzorgpas aanvragen waarmee je kunt aantonen dat je mantelzorger bent van iemand, mocht je iets overkomen. Er zijn ook zorgverzekeringen die handige hulpmiddelen aanbieden zoals een map waarin je als mantelzorger een compleet overzicht kunt maken van alle financiën. Er zijn zorgverzekeringen die een mantelzorgmakelaar hebben waar je contact mee kunt opnemen voor al je vragen over vergoedingen. Wil je weten wat jouw zorgverzekering aanbied voor mantelzorgers, neem dan contact op je verzekeraar.

Extra kinderbijslag

Ouders van thuiswonende kinderen met een ziekte of handicap kunnen in aanmerking komen voor dubbele kinderbijslag. Dit is een bijdrage voor ouders in de extra kosten van opvoeding en verzorging. Voor meer informatie kijk op de website van de SVB.

Zorgkosten

Wie veel zorgkosten heeft, kan dit mogelijk aftrekken bij de belastingaangifte. Ook reiskosten voor ziekenbezoek is mogelijk aftrekbaar. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst of neem contact op met degene die je belastingaangifte invult.

PGB

Met een persoonsgebondenbudget (PGB) kun je zorg inkopen als zorgvrager. Met een PGB kun je zelf je zorg inkopen en daarmee bepalen door wie je de zorg geleverd wordt. Er zijn verschillende soorten PGB's die op verschillende plekken aangevraagd moeten worden. Op de website van MantelzorgNL staat een goed overzicht hiervan.

Eigen bijdrage

Verblijft de persoon die je verzorgt in een verzorgings- of verpleegtehuis of ontvangt hij/zij ondersteuning vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) dan wordt hiervoor een eigen bijdrage in rekening gebracht. Deze eigen bijdrage wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) geïnd. Wil je weten hoe hoog je eigen bijdrage is, of wil je meer informatie, kijk dan op de website van het CAK.  

Juridische zaken

Er kunnen juridische vraagstukken zijn waarop je graag een antwoord op zou willen hebben of die je geregeld moet hebben om de zorg als mantelzorger goed uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld over de erfenis of je huur/koopwoning. Hiervoor kun je terecht bij het Juridisch Loket. Er zijn staan op deze website ook handige voorbeeldbrieven die je kunt gebruiken.

Wat bijvoorbeeld belangrijk is om geregeld te hebben is een testament. Hierin leg je vast je wat er na overlijden met je nalatenschap moet gebeuren, wie je erfgenamen zijn en wie je uitvaart en nalatenschap moet afwikkelen. Dit kun je laten opstellen via een notaris. Het is goed om voorafgaand aan het gesprek al nagedacht te hebben over je wensen.

In een levenstestament kun je aangeven wie je volmacht geeft in de situatie dat je zelf, al dan niet tijdelijk, niet meer in staat bent je belangen te behartigen. Ook dit kun je opstellen bij een notaris.

wijkcoach_groot_man_paars.png
Wil je meer weten?
Stel je vraag aan een wijkcoach.
Stel een vraag
We gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om. Lees meer hierover in onze privacybepaling.
Bedankt voor je bericht. Je ontvangt binnen maximaal vier werkdagen een reactie van ons.