Liever bellen?
0800 2000

Wanneer je met meerdere personen samenwoont is het logisch dat het niet altijd gezellig is. Er ontstaat af en toe onbegrip of ruzie. Meestal worden ruzies en discussies thuis uitgesproken, maar dit lukt niet altijd. 

Regels en afspraken

Kinderen kunnen hele andere ideeën hebben dan ouders over regels en afspraken. Het is belangrijk om hierover te praten en uit te leggen wat je belangrijk vindt. Doe dit op een rustige manier, vertel wat je voelt, denkt en wilt en hoor ook wat de ander zegt.

Soms kan het helpen om even naar een rustige plek te gaan om na te denken, geef aan dat je er op een rustig moment verder over wilt praten.

Ouders

Ouders kunnen ook veel ruzie met elkaar hebben, waardoor een kind zich vervelend voelt. Probeer als ouder om geen ruzie te maken in het bijzijn van de kinderen en praat op een rustige toon. Vraag ondersteuning van familie, vrienden of een professional als de ruzies blijven aanhouden.

Probeer als kind om met je ouders te praten en te zeggen dat je het niet fijn vindt als ze telkens ruzie maken. Het kan ook helpen om met iemand buiten je gezin hierover te praten, bijvoorbeeld iemand van school, familie, een vriend of vriendin.

Tips

  • Wacht niet te lang met het uitspreken van ergernissen of irritaties. Wanneer deze zich opstapelen, is de kans groter dat een discussie escaleert in ruzie.
  • Praat altijd voor jezelf, begin je zinnen met: ' ik vind'.....i.p.v.  'jij doet....'
  • Laat elkaar uitpraten en scheld elkaar niet uit.
  • Houd het bij één onderwerp en probeer te voorkomen dat je oud zeer oprakelt.
  • Probeer overdrijvingen zoals ‘altijd’ of ‘nooit’ te vermijden, dit zorgt ervoor dat de ander in de verdediging schiet en er een strijd ontstaat.

Wijkteam

Wanneer je er zelf niet uitkomt kun je ondersteuning vragen van het wijkteam. Een wijkteammedewerker gaat met je in gesprek en bekijkt wat er nodig is om je beter te voelen en ondersteunt je hierbij.

Ernstige zorgen

Je kunt bij ernstige zorgen 24 uur per dag, 7 dagen in de week bellen met Veilig Thuis via 0800-2000. 

wijkcoach_mobile_man_blauw.png
Wil jij je verhaal kwijt?
Vraag het wijkteam!
Stel een vraag

Vanwege vertrouwelijke informatie wordt onze reactie via Jouw Omgeving verstuurd. Je ontvangt per e-mail een link om je account te activeren. Er zijn geen kosten aan verbonden.

We gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om. Lees meer hierover in onze privacybepaling.
Bedankt voor je bericht. Je ontvangt binnen maximaal vier werkdagen een reactie van ons.