Liever bellen?
053-4817900

Wij mantelzorgers Enschede

Deze community is opgericht voor en door Enschedese mantelzorgers. Je kunt deelnemen aan de themamiddagen en je ontvangt de maandelijkse digitale nieuwsbrief. Mantelzorgers leren er van elkaar en helpen elkaar om in balans te blijven. Zo kan je de mantelzorgtaken (blijven) combineren met de zorg voor jezelf, werk en andere bezigheden en versterk je samen de mantelzorg.
Maandelijks organiseert Wij Mantelzorgers Enschede een themamiddag. Daar komen mantelzorgers op basis van thema’s die hen aanspreken bij elkaar. Deze thema’s dragen de leden zelf aan en werken deze samen met de community managers van Wijkteams Enschede uit. Voorbeelden van thema’s zijn: hoe ga ik in gesprek met de wijkteammedewerker, feiten en fabels rondom uitvaart, onafhankelijke clientondersteuning, hulpmiddelen, hoe houd ik de balans, de rol en verantwoordelijkheden van verschillende hulpverleners. Ook geven de leden input aan de gemeente Enschede over hun behoeften ten aanzien van mantelzorgondersteuning en -waardering. Aan het einde van iedere bijeenkomst is er een informeel moment waarop mensen met elkaar in gesprek kunnen onder het genot van een hapje en een drankje.


Ben je geïnteresseerd in Wij Mantelzorgers Enschede en wil je zien hoe de bijeenkomsten verlopen? Bekijk dan hier de filmpjes die gemaakt zijn van verschillende bijeenkomsten.

Wij Ouders+ Enschede

Vanuit Wijkteams Enschede zijn er een aantal ouders die we met elkaar in contact hebben gebracht. We merken we dat ze elkaar ondersteunen; op een manier waar geen hulpverlening tegen op kan. Wijkteams Enschede en een aantal ouders zijn daarom met elkaar in de oprichtingsfase van de community Ouders+.

Missie en doelen:
Ouders+ wil het gezicht zijn voor ouders van kinderen met specifieke uitdagingen
Een plek waar ouders met elkaar aan een half woord genoeg hebben, maar ook (h)erkenning en steun aan elkaar kunnen ervaren. Ontmoetingen die versterken en positief bijdragen aan ontwikkeling en balans.

Het doel is het ontmoeten en helpen van andere ouders in een vergelijkbare situatie. Daarnaast wil Ouders+ de politiek/gemeente van informatie voorzien en andersom kan de politiek/gemeente de community als klankbord gebruiken. Ouders+ wil de buitenwereld helpen meer begrip te krijgen voor deze ouders. De thema’s die in het eerste samenzijn al naar voren kwamen waren onder andere:
  • Verschil tussen zichtbare en onzichtbare beperking
  • Hoe ga je om met de mening van anderen
  • Zorgen over de toekomst
  • Blij zijn met kleine successen