Liever bellen?
0800 2000

Wij mantelzorgers Enschede

Deze community is opgericht voor en door Enschedese mantelzorgers. Je kunt deelnemen aan de themamiddagen. Mantelzorgers leren er van elkaar en helpen elkaar om in balans te blijven. Zo kan je de mantelzorgtaken (blijven) combineren met de zorg voor jezelf, werk en andere bezigheden en versterk je samen de mantelzorg.
Maandelijks organiseert Wij Mantelzorgers Enschede een themamiddag. Daar komen mantelzorgers op basis van thema’s die hen aanspreken bij elkaar. Deze thema’s dragen de leden zelf aan en werken deze samen met de community managers van Wijkteams Enschede uit. Voorbeelden van thema’s zijn: hoe ga ik in gesprek met de wijkteammedewerker, feiten en fabels rondom uitvaart, onafhankelijke clientondersteuning, hulpmiddelen, hoe houd ik de balans, de rol en verantwoordelijkheden van verschillende hulpverleners. Ook geven de leden input aan de gemeente Enschede over hun behoeften ten aanzien van mantelzorgondersteuning en -waardering.

Ben je geïnteresseerd in Wij Mantelzorgers Enschede en wil je zien hoe de bijeenkomsten verlopen? Bekijk dan hier de filmpjes die gemaakt zijn van verschillende bijeenkomsten.